Træningspolitik

19

Formål:

Træningspolitikken i Løkken Surf Klub (LSK) er den ramme, som skal give medlemmer og instruktører de bedste træningsforudsætninger med klubbens ressourcer. Klubbens ressourcer er styret af økonomi, udstyr og ikke mindst de frivillige kræfter.

 

Indledning:

Surfing har traditionelt været en aktivitet de fleste har lært igennem selvtræning med lidt støtte fra undervisning. Sådan er det stadig. LSK ønsker at give deres medlemmer de bedste forudsætninger for at lære surfing og over tid blive bedre til at surfe. LSK ønsker også at have fokus på sikkerheden, samt at vores medlemmer altid har fokus på den gode opførsel i lineup.


LSK skal tilbyde kvalitet undervisning på alle niveauer. Dette betyder at LSK instruktører skal tilbydes relevante kurser for at imødekomme dette.


Brugen af frivillige kræfter i LSK er central. Derfor skal der være en sund balance i brugen af instruktører således der til stadighed er motivation i arbejdet.


LSK vil anvende video lektioner til støtte for undervisningen.

LSK holdning er at surfing læres primært igennem rigtigt mange timer på havet og disse timer er den enkelte selv ansvarlig for. Undervisning i LSK er kun en lille del af de timer der skal til for at blive en surfer.Træning:

Tirsdagstræningen er delt op i perioder af 6 tirsdage, som ruller fra midt marts til midt oktober (tilpasset solnedgang). Juli måned er uden træning. Hvilket giver ca. 5 perioder. Tirsdagstræningen er fundamentet i LSK træning.


Hver tirsdag er et modul af 1½ time.


De første tre tirsdage er forbeholdt nybegyndere og er derfor bygget op med tre moduler:

  • Modul 1: Placering på board, Padle teknik, PopUp, træning i Whitewater.
  • Modul 2: Sikkerhed i vandet og forhold ved Løkken Moleleje (Strøm, Vind, Placering i Whitewater). Øve videre fra Modul 1.
  • Modul 3: Sikkerhed ved Molelejet (Hjertestarter, strandnumre, Hvordan kalder man efter hjælp, Placering af Redningskranse. Makkerhjælp). Øve videre fra Modul 1.

De første tre moduler suppleres med video lektioner (Boardtyper, Vigtigheden af en Leash, information omkring voks, Hvordan går man bedst med et board m.m.)


Efter et nybegynder medlem har gennemgået de tre første lektioner vil instruktører vurdere om vedkommende er færdig med disse moduler. Er dette tilfældet er målet at medlemmer ikke deltager på nybegynder modulet mere og har dertil adgang til lån af klubbens Soft Top boards så der kan selvtrænes i Whitewater zonen.


Modul 4-5: Disse to moduler er skridtet videre fra nybegynder. Her trænes der teknik og overgangen fra whitewaterzonen ud til der, hvor surfingen startes før bølgen knækker. Dette er overgangen fra nybegynder til letøvet. Denne del skal også suppleres med mange timers selvtræning.


Dertil suppleres der med videolektioner og læsning af bl.a. Surfers Code of Conduct.


Efter Modul 4-5 vurderer instruktører om den enkelte er færdig og er blevet en letøvet surfer.


Er dette tilfældet er målet at medlemmet ikke deltager på disse moduler mere.


Modul 6 er et ekstra modul, som kan bruges efter instruktørers behov.Supplerende træning:

Ud over tirsdagstræningen vil instruktørerne altid kunne supplere med træning på alle andre ugedage. Ligesom medlemmer kan forespørge mere træning inden for specifikke områder. Nedenstående er en liste over eksempler på disse træninger.Træning for øvede:

Denne træning er typisk i grupper af maks. 3-4. Træningen er meget detalje orientere og målrettet surfere med flere års erfaring.Juniortræning:

Juniortræning er både en træningsbegivenhed, men også en social begivenhed. Det er for målgruppen 12-17 år og formålet er bl.a. at motivere unge til at surfe. Denne træning kan supplere Modul 1-6.

Img_7889
119987183_1266864410312232_379918433737805351_o

Tourtræning:

Denne træning er målrettet deltagerne på Surf Touren. Her kan træningen foregå på andre spots og med eksterne insrtuktører. Her kan video træning med fordel anvendes.

Vintertræning:

I den mørke vintertid er det primært selvtræning i havet. Dertil vil LSK supplere med træningstid i svømmehallen, samt fysisk træning i gymnastikhal (Yoga, styrketræning m.m.)

 

Træningerne suppleres med de sociale arrangementer klubben tilbyder. Dette kan være GirlSurf og FredagsSurf. Disse sociale arrangementer er ikke træning, men sociale events der dog bidrager med tid i vandet og hvor der ofte også deltager instruktører der altid kan svare på spørgsmål.

 

Sammenfatning:

Med denne træningspolitik står LSK særdeles stærk, som en klub der bidrager med rigtigt mange træningstimer for sine medlemmer med fokus på kvalitet. Kvaliteten sikres igennem træning der rettes imod grupper af surfere der er på niveau. Politiken understøtter surfing, som en aktivitet for individet, hvor det sociale og fællesskabet er en stor faktor.