Træningspolitik

I løbet af sæsonen vil der løbende blive tilbudt surftræning for aktive medlemmer af Løkken Surf Klub, såfremt vejr og vindforhold tillader det. Der vil for hver træning bliver valgt et fokus for træningen - dette være sig teori om vejr og forhold, pop-up teknik, turn teknik, longboard, m.m. foruden den obligatoriske opbygning med moduler, som træningen er opbygget omkring.  Foruden træningens fokus vil der blive taget højde for deltagernes individuelle niveau, omend klubben også opfordrer til, at medlemmerne kun melder sig til de træninger, hvor fokus og niveau passer med egne kompetencer. Kommende træninger kan ses under klubbens kalender, mens tilmelding skal ske via Holdsport.dk.


Træningspolitikken som ramme for træningen i Løkken Surf Klub


Træningspolitikken i Løkken Surf Klub (LSK) er den ramme, som skal give medlemmer og instruktører de bedste træningsforudsætninger med klubbens ressourcer. Klubbens ressourcer er styret af økonomi, udstyr og ikke mindst de frivillige kræfter.

 

Surfing har traditionelt været en aktivitet de fleste har lært igennem selvtræning med lidt støtte fra undervisning. Sådan er det stadig. LSK ønsker at give deres medlemmer de bedste forudsætninger for at lære surfing og over tid blive bedre til at surfe. LSK ønsker også at have fokus på sikkerheden, samt at vores medlemmer altid har fokus på den gode opførsel i lineup.


LSK skal tilbyde kvalitet undervisning på alle niveauer. Dette betyder at LSK instruktører skal tilbydes relevante kurser for at imødekomme dette.


Brugen af frivillige kræfter i LSK er central. Derfor skal der være en sund balance i brugen af instruktører således der til stadighed er motivation i arbejdet.


LSK vil anvende video lektioner til støtte for undervisningen. LSK holdning er at surfing læres primært igennem rigtigt mange timer på havet og disse timer er den enkelte selv ansvarlig for. Undervisning i LSK er kun en lille del af de timer der skal til for at blive en surfer.