Bestyrelsen
10

LSK er organiseret i en bestyrelse bestående af Formand, Næstformand, Kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Nuværende bestyrelse vurderes til at være stærk og holdbar. Den har fundament i lokale kræfter, der bidrager med et smittende engagement. Flere af bestyrelsens medlemmer er aktive i andre af byens foreninger og har kendskab og kompetencer med foreningsarbejde. Bestyrelsens største styrke er dens inddragelse af medlemmer i klubbens arbejdsopgaver. Ydermere er der nedsat diverse udvalg som varetager foreningens interesser.


Bestyrelsen af Løkken Surf Klub blev valgt ind på generalforsamlingen d. 1. februar, 2022, og består i dag af:

 

Formand, Kim Geisler Kristensen

Næstformand, Nanna Maria Kofod Schmidt

Medlem, Jesper Oddershede

Medlem, Jonas Brix

Medlem, Birgitte Overgaard Madsen

Suppleant, Kasper Brix

Suppleant, Anders Hansen

 

Kasserer, Mette Bork

Revisor, Villy B. Frandsen 

Bestyrelse