Bestyrelsen
10

LSK er organiseret i en bestyrelse bestående af Formand, Næstformand, Kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Nuværende bestyrelse vurderes til at være stærk og holdbar. Den har fundament i lokale kræfter, der bidrager med et smittende engagement. Flere af bestyrelsens medlemmer er aktive i andre af byens foreninger og har kendskab og kompetencer med foreningsarbejde. Bestyrelsens største styrke er dens inddragelse af medlemmer i klubbens arbejdsopgaver. Ydermere er der nedsat diverse udvalg som varetager foreningens interesser.


Bestyrelsen af Løkken Surf Klub blev valgt ind på generalforsamlingen d. 1. februar, 2022, og består i dag af:

 

Formand, Kim Geisler Kristensen

Næstformand, Nanna Maria Kofod Schmidt

Medlem, Jesper Oddershede

Medlem, Jonas Brix

Medlem, Anders Hansen

Suppleant, Kasper Brix

 

Kasserer, Mette Bork

Revisor, Villy B. Frandsen 

Bestyrelse