Arbejdsgrupper

For at løfte klubbens stigende mængde af opgaver, inddrager Bestyrelsen klubbens medlemmer i afvikling af klubbens arbejdsopgaver. Dertil har Bestyrelsen nedsat diverse arbejdsgrupper (AG) som varetager foreningens interesser, herunder: 

 

AG Træner

Bestående af Formand, suppleant, samt to ressourcepersoner (medlemmer). Gruppen har til formål at planlægge og koordinere klubbens ugentlige træninger. Herunder træningspolitik, kursus til instruktører, m.m.

AG PR

Gruppen står for udvikling og vedligehold af klubbens hjemmeside, branding af klubben, kontakt til diverse aviser/nyhedsmagasiner, sponsoraftaler, diverse aktiviteter, klubtøj, samt Story Telling om alle klubbens aktiviteter. Klubben har flere fotografer, som bidrager med materiale til udvalgets arbejde.


AG Fondssøgningsudvalg

Bestående af Formand, Kasserer, klubbens revisor samt tre ressourcepersoner (medlemmer). Ressourcepersoner bidrager med kompetencer fra kommunalt og tidligere forenings- og fondsøgningsarbejde.

119815413_1266834523648554_8500937270467285630_o
119990021_1266790056986334_8740821376844340366_o

AG Kommuneudvalg

Varetager klubbens interesser i dialog med kommunen omkring udviklingen af Løkken Moleleje og klubbens fremtidige tilstedeværelse og synlighed ved vandet. Kontakten består i løbende dialog med Kommunen omkring den lovpligtige støtte, der er til foreninger. Heri ligger der økonomisk støtte og støtte til faciliteter.


Et større projekt omkring Løkken Moleleje, hvor Kommunen, samt det lokale erhvervs- og foreningsliv arbejder sammen for at skabe et fremtidssikret aktivt rum ved havet, er i LSK øjemed forankret i denne gruppe. Her bidrager LSK med holdninger og sikrer sig en stemme. Surfmiljøet vil være Løkken Molelejes mest aktive bruger, og vi vil sikre os indflydelse ved at styrke vores stemme i projektet via denne arbejdsgruppe. Løkken by har nedsat en større arbejdsgruppe, der samler byens holdning til Løkken Moleleje. Heri deltager LSK også.

Vi har også udpeget en fra bestyrelsen, som er kontaktpunkt til Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF). Vedkommende har været en del af DSRF’s bestyrelse, og vi har derfor en stærk dialog med forbundet.

AG Festudvalg

Gruppen består af bestyrelsesmedlem samt tre ressourcepersoner (medlemmer) og står for planlægning og koordinering af diverse sociale aktiviteter, herunder klubbens årlige klubfest(er). 

AG Event

Gruppen består af to bestyrelsesmedlemmer og flere ressourcepersoner (medlemmer). Gruppen har til formål at arrangere større events i klubregi som eksempelvis Løkken Open. 

119977737_1266808050317868_9196562682559604948_o