Bestyrelsen

LSK er organiseret i en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Nuværende bestyrelse vurderes til at være stærk og holdbar. Den har fundament i lokale kræfter, der bidrager med et smittende engagement. Flere af bestyrelsens medlemmer er aktive i andre af byens foreninger og har kendskab og kompetencer med foreningsarbejde. Bestyrelsens største styrke er dens inddragelse af medlemmer i klubbens arbejdsopgaver. Ydermere er der nedsat diverse udvalg som varetager foreningens interesser.

Bestyrelsen af Løkken Surf Klub blev valgt ind på generalforsamlingen den 5. februar 2023.

Profile Image
Formand
Kim Geisler Kristensen
Profile Image
Næstformand
Nanna Maria Kofod Schmidt
Medlem af bestyrelsen
Jesper Oddershede
Profile Image
Medlem af bestyrelsen
Jonas Brix
Profile Image
Medlem af bestyrelsen
Anders Hansen
Profile Image
Suppleant
Kasper Brix
Kasserer
Mette Witt Bork
Revisor Villy B. Frandsen